JAN DAMS2e Botte Bijl Award. In opdracht van de stichting Botte Bijl. - Ladderachtige constructie van takjes aan een staande hakbijl. Ontvangen door Jacki Dodemontova voor al haar harde werken en het hanteren van de botte bijl in het culturele circuit. 2010.